Ülke sınırları öldürür

  • Beitrags-Kategorie:Türkçe

Deutsch | English | BKS | Türkçe

Pandeminin getirdiği zorluklar ile mücadele ederken unutmamamız gereken başka bir konuda mültecilerin gittikce kötüleşen sartları. Özellikle avrupa birliginin sınırlarinda yaşanan vaşheti şiddelte kınıyoruz! No borders, no nations! Leave no one behind!