Bez najamnine umjesto profita!

Deutsch | English | BKS | Türkçe

U kapitalizmu se na stanovanje gleda kao na robu, a ne kao osnovnu ljudsku potrebu. Dok su ljudi hladnokrvno deložirani iz svojih kuća usred pandemije u korist profitnih interesa, i dalje se pune džepovi špekulanata i vlasnika. Dosta je!

Dobar život svima!